[V2D] Rantaro

[V2D] : Ninjaboy Rantaro
[ชื่อไทย] : นินจาบอย รันทาโร่
Audio : Thai Only
Subtitle None

*ตัวอย่าง เมนู*
เรื่องราวนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อ รันทาโร่ , คิริมารุ และ ชิมเบ้
มาสมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนนินจา ในเวลาพร้อมๆกัน
และ ทั้งสามก็ตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนรักในวันนั้น เรื่องราววุ่นๆ
อลม่านปนขบขันในการใช้ชีวิตใต้รั้วโรงเรียนนินจาของทั้งสามคน จึงได้เริ่มต้นขึ้น !END